Sử

Trắc nghiệm Sử 12 bài 2 (Có đáp án) – Download.vn

Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 2 là tài liệu vô cùng hữu ích mà Download.vn muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn lớp 12 tham khảo.

Trắc nghiệm Sử 12 bài 2 tổng hợp 24 câu hỏi trắc nghiệm về Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991) Liên Bang Nga (1991-2000) có đáp án kèm theo. Qua đó các bạn học sinh củng cố kiến thức lịch sử để đạt được kết quả cao trong các bài kiểm tra, bài thi THPT Quốc gia 2022 sắp tới. Chúc các bạn học tốt.

Câu hỏi trắc nghiệm Sử 12 bài 2

Câu 1: Liên Xô dựa vào thuận lợi nào là chủ yếu để xây dựng lại đất nước?

A. Những thành tựu từ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trước chiến tranh.B. Sự ủng hộ của phong trào cách mạng thể giới.C. Tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội và nhiệt tình của nhân dân sau ngày chiến thắng.D. Lãnh thổ lớn và tài nguyên phong phú.

Câu 2: Đâu là mặt hạn chế trong hoạt động của khối SEV?

A. Thực hiện quan hệ hợp tác, quan hệ với các nước tư bản chủ nghĩa.B. Phối hợp giữa các nước thành viên kéo dài sự phát triển kinh tế.C. Ít giúp nhau ứng dụng kinh tế khoa học trong sản xuất.D. “Khép kín cửa” không hòa nhập với nền kinh tế thế giới.

Câu 3: Bước sang những năm 80 của thế kỉ XX, tình hình kinh tế của Liên Xô như thế nào?

A. Phát triển tương đối ổn định.B. Sản xuất công nghiệp kém phát triển.C. Mức sống của nhân dân giảm sútD. Sản xuất trì trệ, lương thực, thực phẩm phải nhập từ phương Tây

Câu 4: Từ năm 146 — 1950, Liên Xô đã đạt được thắng lợi to lớn gì trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội?

A. Hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế.B. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất.C. Xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.D. Thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết.

Câu 5: Thành tựu nào quan trọng nhất mà Liên Xô đạt được sau chiến tranh?

A. Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.B. Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất.C. Năm 1961, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công tàu vũ trụ có người lái.D. Đến thập kỉ 60 (thế kỉ XX), Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thê giới (sau Mĩ).

Câu 6: Vì sao Liên Xô tiến hành công cuộc cải tổ đất nước trong những năm 80 của thế kỉ XX?

A. Đất nước lâm vào tình trạng “trì trệ” khủng hoảng.B. Đất nước đã phát triển nhưng chưa bằng Tây Âu và Mĩ.C. Phải cải tổ để sớm áp dụng thành tựu khoa học kĩ thuật đang phát triển của thế giới.D. Tất cả các lí do trên.

Câu 7: Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) được thành lập vào thời gian nào?

A. Ngày 5 – 1 – 1949B. Ngày 1 – 8 – 1949.C. Ngày 18 – 1 – 1950D. Ngày 14 – 5 – 1955.

Câu 8: Chính sách đối ngoại của Liên Xô từ năm 1945 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX là gì?

A. Muốn làm bạn với tất cả các nướcB. Chỉ quan hệ với các nước lớnC. Hòa bình và tích cực ủng hộ cách mạng thể giớiD. Chỉ làm bạn với các nước xã hội chủ nghĩa

Câu 9: Năm 1961 là năm diễn ra sự kiện gì thể hiện việc chinh phục vũ trụ của Liên Xô?

A. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất.B. Phóng con tàu đưa người đầu tiên bay vào vũ trụ.C. Đưa con người lên Mặt Trăng.D. Đưa con người lên Sao Hoả.

Câu 10: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước đế quốc do Mĩ cầm đầu đã thực hiện âm mưu cơ bản gì để chống lại Liên Xô?

A. Tiến hành bao vây kinh tế.B. Gây cuộc “Chiến tranh lạnh”C. Đẩy mạnh chiến tranh tổng lựcD. Lôi kéo các nước đồng minh chống lại Liên Xô.

Câu 11: Trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX), số liệu nào sau đây có ý nghĩa nhất?

A. Nếu năm 1950, Liên Xô sản xuất được 27,3 triệu tấn thép thì đến năm 1970 sản xuất được 115,9 triệu tấnB. Năm 1950, tổng sản lượng công nghiệp của Liên Xô tăng 73% so với trước chiến tranh.C. Từ năm 1951 đến 1975, mức tăng trưởng của Liên Xô hàng năm đạt 9,6%.D. Từ giữa thập niên 70, sản xuất công nghiệp của Liên Xô đạt khoảng 20% sản lượng công nghiệp của toàn thế giới.

Câu 12: Nhà máy điện nguyên tử đầu tiên trên thế giới được xây dựng tại đâu?

A. MĩB. ĐứcC. Liên XôD. Trung Quốc.

Câu 13: Vào khoảng những năm 70 của thế kỉ XX, trên thế giới đã diễn ra sự kiện gì bất lợi và có lợi cho các nước?

A. Cuộc khủng hoảng năng lượng và sự phát triển vượt bậc của cách mạng khoa học – kĩ thuật.B. Cuộc khủng hoảng năng lượng và sự bùng nổ dân sốC. Sự bùng nỗ dân số và tài nguyên thiên nhiên ngày càng phong phú.D. Sự bùng nỗ dân số và sự đổi mới kinh tế, chính trị của các nước.

Câu 14: Ba nước cộng hòa đầu tiên li khai khỏi Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết là:

A. U-crai-na, Ban Tích, Môn-đô-va.B. Ban tích, Gru-di-a, Môn-đô-va.C. Ban Tích, Ac-mê-ni-a, Môn-đô-va. D. Bê-la-rút, Ca-dăc-xtan, Ac-mê-ni-a.

Câu 15: Nguyên nhân nào dưới đây làm cho Liên Xô và các nước Đông Âu bị “trì trệ”, khủng hoảng rồi đi đến sụp đồ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội?

A. Do xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội chưa khoa học, chưa nhân văn.B. Do chậm sửa chữa, thay đổi trước những biến động của tình hình thế giới.C. Do hoạt động chống phá của các thế lực chống chủ nghĩa xã hội.D. Tất cả các nguyên nhân trên.

Câu 16: Ga-ga-rin đã làm gì trong việc thực hiện chỉnh phục vũ trụ?

A. Người đâu tiên bay lên Sao Hỏa.B. Người đầu tiên thử thành công vệ tinh nhân tạo.C. Người đầu tiên bay vào vũ trụ.D. Người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng.

Câu 17: Tổ chức hiệp ước Vác-sa-va mang tính chất gì?

A. Là một liên minh phòng thủ về quân sự-chính trị của Liên Xô và các nước Đông Âu nhằm chống lại âm mưu gây chiến của Mĩ và Tây Âu.B. Là một liên minh quân sự của các nước xã hội chủ nghĩa nhằm chống lại cuộc “Chiến tranh lạnh” của MĩC. Là một tổ chức quân sự – chính trị, kinh tế để bảo vệ thành trì chủ nghĩa xã hội.D. Tất cả đều đúng.

Câu 18: Sự kiện nào dưới đây gắn với các nước nước Đông Âu (trong những năm 1947 – 1948?

A. Xây dựng chủ nghĩa xã hội.B. Tiến lên chủ nghĩa tư bản.C. Hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân.D. Đang chống chủ nghĩa phát xít Đức.

Câu 19: Lí đo nào là chủ yếu nhất để chứng mỉnh sự thắng lợi của cách mạng dân chủ nhân dân các nước Đông Âu có ý nghĩa quốc tế?

A. Cải thiện một bước đời sống nhân dân.B. Thực hiện một số quyền tự do dân chủ cho nhân dânC. Tạo điều kiện để Đông Âu bước vào giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội.D. Tăng cường sức mạnh bảo vệ hòa bình thế giới và góp phân hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa từ năm 1949

Câu 20: “Hiệp ước hữu nghị liên minh tương trợ Xô – Trung” được kí kết vào thời gian nào?

A. Ngày 11 – 10 – 1949B. Ngày 14 – 2 – 1950.C. Ngày 12 – 4 – 1950D. Ngày 16 – 12 – 1949

Câu 21: Sau khi hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân, các nước Đông Âu xây dựng đất nước theo con đường nào?

A. Tiến lên chế độ xã hội chủ nghĩa.B. Tiến lên chế độ tư bản chủ nghĩa. .C. Một số nước tiến lên xã hội chủ nghĩa, một số nước tiến lên tư bản chủ nghĩa.D. Một số nước thực hiện chế độ trung lập.

Câu 22: Nội dung cơ bản của công cuộc “cải tổ” của Liên Xô là gì?

A. Cải tổ kinh tế triệt để, đưa đất nước thoát khỏi khủng hoàng về kinh tế.B. Cải tổ hệ thống chính trị.C. Cải tổ xã hội.D. Cải tổ kinh tế và xã hội.

Câu 23: Tổ chức Hiệp ước phòng thủ Vác-sa-va mang tính chất gì?

A. Một tổ chức kinh tế của các nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu.B. Một tổ chức liên minh phòng thủ về quân sự của các nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu.C. Một tổ chức liên minh chính trị của các nước xã hội chủ nghĩa ở châu Âu.D. Một tổ chức liên minh phòng thủ về chính trị và quân sự của các nước XHCN ở châu Âu.

Câu 24: Mục đích chính của sự ra đời liên minh phòng thủ Vác-sa-va (14 – 5 – 1955) là gì?

A. Để tăng cường tình đoàn kết giữa Liên Xô và các nước Đông Âu.B. Để tăng cường sức mạnh của các nước xã hội chủ nghĩa.C. Để đối phó với việc vũ trang lại Tây Đức của các nước thành viên khối NATO.D. Để đảm bảo hòa bình và an ninh ở châu Âu .

Đáp án trắc nghiệm Sử 12 bài 2

Phương Anh

Phương Anh là một độc giả trên website: https://thcshiephoa.edu.vn/ chuyên về lĩnh vực giáo dục và thông tin hữu ích. Cô ấy rất đam mê học hành và luôn tìm kiếm những kiến thức mới để nâng cao trình độ của mình. Với sự tò mò và ham học hỏi, Phương Anh luôn đọc và tìm hiểu những thông tin mới nhất về các chủ đề liên quan đến giáo dục, sức khỏe và cuộc sống. Cô ấy mong muốn chia sẻ những kiến thức hữu ích của mình để giúp đỡ những người khác có thể học hỏi và phát triển bản thân một cách tốt nhất.

Related Articles

Back to top button