Toán

Đề thi CPA môn Kiểm toán từ năm 2015 đến 2020 – Học Viện TACA

Đề thi CPA môn Kiểm toán gồm cả phần lý thuyết và bài tập. Vì vậy, việc luyện giải đề là vô cùng cần thiết. Cách ôn luyện này vừa giúp bạn ghi nhớ các chuẩn mực Kiểm toán, vừa nhuần nhuyễn các công thức. Đồng thời, bạn sẽ hình thành phản xạ giải bài tập, bấm máy tính nhanh để hoàn thành bài thi tốt hơn. Trong bài viết này, Taca đã tập hợp lại đề thi CPA môn Kiểm toán. Hãy chuẩn bị giấy bút, máy tính và bấm giờ cùng giải đề bạn nhé!

>> HOT: Sách tự ôn thi CPA môn “Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo nâng cao có lời giải

>> Mời bạn xem ngay Đề thi CPA các năm trong kỳ thi chứng chỉ hành nghề kế toán, kiểm toán

>> Xem ngay Đề thi CPA môn Kiểm toán năm 2020 (Đề chẵn – Lẻ)

Đề thi CPA môn Kiểm toán năm 2019 (Đề chẵn)

Câu 1 (2 điểm):

Hãy nêu các thủ tục kiểm toán mà kiểm toán viên cần thực hiện khi kiểm toán số dư đầu năm – năm đầu tiên?

Doanh nghiệp kiểm toán của ban được bổ nhiệm là KTV tai Công ty TNHH Hoàng Anh cho năm tài chính kết thúc ngày 31.12.N+1. BCTC năm N của công Hoàng Anh được thực hiện kiểm toán bởi một công ty kiểm toán khác. Bạn hãy cho biết, trong trường hợp này, bạn cần thu thập bằng chứng về những vấn đề gì đối với số dư đầu năm của công ty Hoàng Anh?

Những nhân tố nào sẽ tác động đến mức độ đầy đủ và thích hợp của bằng chứng kiểm toán mà doanh nghiệp kiểm toán của bạn thu thập được?

Câu 2 (2 điểm):

Kiểm toán viên Linh phụ trách cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài khóa kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty TNHH sản xuất xe máy HG. Năm 2018 HG lập dự phòng chi phí bảo hành là 15% doanh thu thuần, giống như mức của các năm trước đó. Doanh thu thuần năm 2018 là M tỉ đồng.

Linh cho rằng mức dự phòng chi phí bảo hành năm 2018 nên là 5% do đầu năm 2017 HG đã hiện đại hóa hệ thống dây chuyền sản xuất và thiết bị kiểm soát chất lượng sản phẩm xe khi sản xuất hoàn thành, và chỉ nhiêu cho đào tạo tay nghề công nhân nên chất lượng xe tốt hơn và chi phí bảo hành giảm.

Linh đã thảo luận với Ban Giám đốc HG về điều chỉnh giảm mức dự phòng chi phí bảo hành năm 2018.

 1. Phân tích ảnh hưởng của phát hiện này đến Báo cáo tài chính được kiểm toán.
 2. Nêu HG đồng ý với Linh thì sẽ điều chỉnh Báo cáo tài chính như thế nào?
 3. Các công việc tiếp theo của Linh là gì?
 4. Nếu HG không đồng ý điều chỉnh thì Linh sẽ xử lý như thế nào?
 5. Trong năm 2018, một xe máy bán ra bị vấn đề về chất lượng dẫn đến sự cố cho khách hàng, và khách hàng kiện đòi bồi thường thiệt hại. Đến thời điểm khóa sổ kế toán lập Báo cáo tài chính năm 2018 vẫn chưa có quyết định cuối cùng về bồi thường. Kế toán HG đã không xử lý sự kiện này trong Báo cáo tài chính năm 2018 ma nói sẽ hạch toán vào năm 2019 khi có quyết định cuối cùng về bồi thường. Linh cần làm gì với phát hiện về sự cố chất lượng này?

Câu 3 (2 điểm):

Công ty kiểm toán ABC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) cho công ty Hòa Bình-sản xuất & kinh doanh đồ điện gia dụng từ 3 năm nay. Ở năm hiện hành – kết thúc vào 31/12/2018, Hùng được giao phụ trách hợp đồng kiểm toán này.

Khi tìm hiểu hoạt động kinh doanh của khách hàng, Hùng được biết ở năm hiện hành, Hòa Bình gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh và có dự định bán một công ty con để giải quyết công nợ.

Một sự kiện sau làm Hùng chú ý: Vào tháng 12/2018, Hòa Bình bị một khách hàng khởi kiện do hàng giao không đảm bảo chất lượng, khách hàng yêu cầu Hòa Bình bồi thường 10 tỷ đồng (gần 1% tổng tài sản của công ty). Cho đến ngày chuẩn bị phát hành báo cáo kiểm toán (3/2019), vụ kiện này vẫn chưa được xét xử. Hòa Bình không lập dự phòng cũng như không công bố thông tin này trên thuyết minh BCTC.

Ban Giám đốc Hòa Bình cho rằng các sự kiện trên xảy ra trong năm 2019 và khả năng công ty thua kiện là thấp nên đã không công bố thông tin này trên thuyết minh BCTC. Từ kinh nghiệm kiểm toán các năm trước, KTV Hùng nhận thấy đây là lần đầu tiên Hòa Bình bị khách hàng kiện về chất lượng sản phẩm. Ngoài sự kiện này, KTV Hùng đã thu thập và đánh giá bằng chứng kiểm toán là đầy đủ và thích hợp, nên KTV đồng ý lời giải thích này của BGĐ và đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần về BCTC cho niên độ kết thúc 3 1/12/2018.

Yêu cầu:

 1. Hãy nêu trách nhiệm của KTV Hùng đối với sự kiện trên theo chuẩn mực kiểm toán.
 2. Hãy đánh giá xử lý của KTV Hùng với hai sự kiện trên có phù hợp với chuẩn mực kiểm toán không. Nếu là KTV Hùng, anh/chị sẽ xử lý tình huống trên như thế nào.

Câu 4 (2 điểm):

Kiểm toán viên Hân được giao phụ trách kiểm toán khoản mục tài sản cố định cho công ty Bình An, một công ty niêm yết chuyên sản xuất và kinh doanh mặt hàng nước giải khát.

Khi tìm hiểu kiểm soát nội bộ về mua tài sản cố định, Hân được biết công ty không lập dự toán mua tài sản cố định. Theo chính sách chung được ban hành, các cá nhân hoặc phòng ban có nhu cầu mua tài sản phải làm đơn đề nghị mua tài sản gửi cho giám đốc điều hành xét duyệt. Tài sản cố định mua về, được giao truc tiếp cho cá nhân/bộ phận có nhu cầu; công ty không lập biên bản giao nhận tài sản cố định. Qua kiểm tra sổ sách và đối chiếu số liệu với biên bản kiểm kê, Hân phát hiện có một số tài sản cố định có trên sổ sách nhưng không có trên biên bản kiểm kê.

Yêu cầu: Anh/chị hãy:

 1. Nhận diện 4 điểm yếu kém chính của hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty Bình An, đánh giá hậu quả có thể xảy ra do sự yếu kém này.
 2. Đề xuất các thủ tục kiểm soát cần thiết để khắc phục yếu kém nêu trên.

Câu 5 (2 điểm):

Anh/chị đang lập kế hoạch kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31.12.2018 của Công ty cổ phần Giáo dục Thời Đại, một doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực đào tạo. Các khóa học đo công ty mở nhằm đến các đối tượng thi các chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế về quản lý kinh doanh và tài chính. Các khóa học thường kéo dài từ vài tháng đến gần 2 năm, tùy vào các chương trình nước ngoài do đối tác nước ngoài cấp bằng, với chi phí phải trả cho đối tác nước ngoài là 40% học phí.

Học viên trả một nửa học phí vào đầu khóa và phần còn lại vào giữa khóa. Các học viên buộc phải đóng đủ học phí trước ngày thi lấy chứng chỉ. Chi phí chủ yếu của công ty là tiền trả cho giảng viên vào cuối môn học, tiên thuê nhà trả hàng tháng và tiền trả cho đối tác nước ngoài trả khi cấp bằng cho học viên. Công ty không phải sử dụng vốn vay ngân hàng vì tiền học phí trả trước của học viên khá dồi dào. Các khóa học được mở khi có đủ 20 học viên đăng ký.

Công ty đã hoạt động được 3 năm nhưng đây là năm đầu tiên công ty được kiểm toán theo yêu cầu của các cổ đông và chuẩn bị niêm yết cổ phiếu. Đây cũng là năm công ty mở được rất nhiều khóa học mới do uy tín có được từ các năm qua. Ban Giám đốc công ty là các nhà giáo dục có uy tín và đội ngũ kế toán phân lớn có kinh nghiệm lâu năm trong kế toán tại các trường đại học công lập. Số liệu kiểm toán viên thu thập sơ bộ như sau: .

(đơn vị triệu đồng)

Các chỉ tiêu 2016 2017 2018 Doanh thu 17.080 15.820 24.220 Lợi nhuận trước thuế 4.480 1.680 7.602 Tiền (ngày 31/12) 6.020 3.360 5.880 Chứng khoán kinh doanh ngắn hạn (ngày 31/12) 7.280 10.080 11.760 Nợ phải thu (ngày 31/12) 280 448 588 Tài sản cố định (giá trị còn lại) (ngày 31/12) 4.760 4.480 4.200 Phải trả người cho thuê nhà (ngày 31/12) 840 980 1.120 Vốn đầu tư chủ sở hữu (ngày 31/12) 11.160 11.160 11.160 Lợi nhuận chưa phân phối (ngày 31/12) 6.340 6.228 10.148

Yêu cầu:

a. Vận dụng kỹ thuật phân tích ban đầu, kết hợp với các thông tin trong bài đề đánh giá rủi ro sai số trong yếu cấp cơ sở dẫn liệu đối với các khoản mục sau: doanh thu, chi phí và chứng khoán kinh doanh ngắn hạn.

b. Cho biết các thủ tục kiểm toán quan trọng mà kiểm toán viên cần chú ý trong cuộc kiểm toán căn cứ vào kết quả của câu a

>> Tham khảo: Trọn bộ tài liệu Tự ôn thi CPA/APC 2020

Đề thi CPA môn Kiểm toán năm 2018 (Đề chẵn)

Câu 1 (2 điểm):

Trách nhiệm của ICTV và công ty kiểm toán đối với hành vi không tuân thủ pháp luật

– Hãy nêu trách nhiệm của ICTV và công ty kiểm toán đối với hành vi không tuân thủ pháp luật và các quy định của đơn vị được kiểm toán trong cuộc kiểm toán báo cáo tài chính.

– Hãy nêu các thủ tục kiểm toán khi phát hiện hoặc nghi ngờ đơn vị được kiểm toán có hành vi không tuân thủ pháp luật và các quy định.

Câu 2 (2 điểm):

Anh/chị hãy nêu một số vấn đề mà kiểm toán viên có thể cần xem xét khi tìm hiểu về đặc điểm của đơn vị theo quy định của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 315 – Xác định và đánh giá rủi ro có sai trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị được kiêm toán và môi trường của đơn vị.

Câu 3 (2 điểm):

Trong quá trình kiểm toán BCTC cho Công ty TNHH Hoa Mộc Lan, Công ty kiểm toán Lộc Phát thu thập được những thông tin liên quan đến quy trình bán hàng – thu tiền như sau:

 1. Công ty Hoa Mộc Lan là công ty bán buôn các sản phẩm máy lọc nước-c thông qua vvebsite. Công ty phát triển khá tốt và có kế hoạch phát hành thêm co phiếu vào năm tới;
 2. Công ty Hoa Mộc Lan có ban hành bảng giá bán lẻ và được thông báo công khai trên website công ty. Ngoài ra, công ty có chính sách chiết khau cho đơn hàng lớn, mức chiết khấu và hạn mức tín dụng do các thành viên Ban giám đốc trực tiếp phê duyệt;
 3. Công ty Hoa Mộc Lan có chính sách bán chịu trong thời gian từ 1 đến 3 tháng, thời hạn bán chịu cũng do các thành viên Ban giám đốc trực tiếp phê duyệt;
 4. Công tỵ Hoa Mộc Lan tiến hành đối chiếu công nợ hàng quý với khách hàng.
 5. Thời hạn bảo hành các sản phẩm của công ty là từ 1 đến 3 năm.

Anh/Chị hãy:

(a) Giải thích những rủi ro có sai sót trọng yếu

(b) Mô tả các thủ tục kiểm toán chủ yểu cần thực hiện trong phần hành kiểm toán bán hàng, thu tiền.

Câu 4 (2 điểm):

Khi tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính cho niên độ kê toán kết thúc ngày 31/12/2017 của Công ty Sen Vàng, kiểm toán viên thu thập được các thông tin và tài liệu sau:

 1. Công ty tiến hành xuất kho một lô hàng hóa bán cho khách hàng tại ngày 02/01/2018, nhưng kế toán hạch toán nghiệp vụ bán hàng này vào ngày 29/12/2017 với giá bán chưa thuế GTGT là 500 triệu đồng (thuế GTGT 10%), giá vốn lô hàng bàng 70% giá bán chưa thuế GTGT, khách hàng chưa thanh toán (thời hạn thanh toán là 30 ngày sau khi nhận hàng).
 2. Công ty mua một lô hàng giá 800 triệu đồng chưa thuế GTGT (thuế GTGT 10%), hàng đã giao vào ngày 30/12/2017 tại kho người bán. Đến ngày 31/12/2017 hóa đơn đã về nhưng hàng chưa về kho, công ty chưa trả tiền cho người bán (thời hạn thanh toán là 30 ngày sau khi nhận hàng) và không ghì chép nghiệp vụ này vào năm 2017 mà chỉ phản ánh vào sổ kế toán khi hàng thực tế nhập kho ngày 02/01/2018.

(Công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khẩu trừ và áp dụng chế độ kê toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, thuế suất thuế TNDN là 22%).

Yêu cầu:

Anh/chị hãy:

 1. Phân tích các thông tin và tài liệu trên để chỉ ra sai phạm trong quá trình hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, Cho biết các sai phạm đó ảnh hưởng đến những cơ sở dẫn liệu nào?
 2. Cho biết các sai phạm trên ảnh hưởng đến những chỉ tiêu nào trên Báo cáo tài chính? Nêu các thủ tục kiểm toán để phát hiện các sai phạm trên.
 3. Đề xuất các bút toán điều chỉnh cho từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh (không kê các bút toán kết chuyển). Nếu công ty không chấp nhận điều chỉnh những sai phạm trên, kiểm toán viên có thể đưa ra ý kiến kiểm toán dạng nào trong báo cáo kiểm toán? (Giả sử không phát sinh vấn đề khác trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính cho niên độ kế toán kết thúc ngày 31/12/2017 của Công ty Sen Vàng).

Câu 5 (2 điểm):

Anh/Chị đang kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Bất Động cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2018. Công ty Bất Động cung cấp văn ; phòng cho thuê và dịch vụ sửa chữa bảo trì cho các văn phòng này. Tài sản cố định của Công ty bao gồm các văn phòng cho thuê, phương tiện vận tài, thiết – bị văn phòng, thiết bị phục vụ dịch vụ sửa chữa. Công ty đầu tư vào văn phòng cho thuê bằng nguồn vốn vay ngân hàng với thời gian vay từ 5 đến 7 năm kèm theo các điều kiện đảm bảo cho khoản vay. Gần đây, Công ty gặp khó khăn cho việc tiếp cận các khoản vay mới do tình hình sụt giảm của thị trường bất động sản cho thuê.

Trong quá trình lập kế hoạch kiểm toán, Anh/Chị được yêu cầu thục hiện thủ tục phân tích để ước tính doanh thu cho năm 2018 dựa trên các thông tin sau.

Các thông tin này do ban lãnh đạo Công ty cung cấp trong buổi họp khởi động cho cuộc kiểm toán:

 • Công ty cho thuê văn phòng theo quý kết thúc vào các ngày 30 tháng 3, trong 30 tháng, 30 tháng 9 và 31 tháng 12. Nếu không thuê trong quý thì khách thuê vẫn phải trả tiền thuê cho cả quý đó.
 • Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2017, Công ty Bất Động tăng phí dịch vụ lên 2% so với trước đây cho toàn bộ các hợp đồng đang có hiệu lực tại thời điểm này.
 • Nhờ nỗ lực chăm sóc khách hàng, Công ty giữ nguyên được các hợp đồng như năm 2017 ngoại trừ các hợp đồng sau:

Công ty bán bớt một khu văn phòng vào ngày 31 tháng 3 năm 2018. Khu văn phòng này trước đó được cho thuê với giá là 20 triệu/quý.

Doanh thu cho thuê vãn phòng theo báo cáo tàí chính đã được kiểm toán của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2017 là 7.843.500.000 đồng và doanh thu theo báo cáo tài chính chưa được kiểm toán của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2018 là 7.575.500.000 đồng,

Anh/Chị hãy:

 • Ước tính doanh thu của năm 2018 dựa trên phân tích độc lập của mình dựa trên các thông tin được cung cấp. cần trình bày rõ các bước tính.
 • Nêu các bằng chứng kiểm toán mà Anh/Chị cần thu thập để đảm bảo múc độ tin cậy cho các thông tin mà Anh/Chị sử dụng cho phần tính toán ở trên.
 • Dựa trên kết quả phân tích trên, Anh/Chị thấy cần phâi trao đổi với Công ty về các nội dung gì? Ghi rõ lý do tại sao cần các trao đổi này và các thông tin bổ sung mà Anh/Chị thấy cần thiết phải được Công ty cung cấp để hoàn thành cuộc kiểm toán.

Đề thi CPA môn Kiểm toán năm 2018 (Đề lẻ)

Câu 1 (2 điểm):

Các yếu tố cần xem xét khi sử dụng chuyên gia trong cuộc kiểm toán BCTC

 • Hãy nêu các yếu tố cần xem xét khi KTV và công ty kiểm toán sử dụng chuyên gia trong cuộc kiểm toán BCTC
 • Khi sử dụng chuyên gia trong cuộc kiểm toán BCTC, KTV có được dẫn chứng

Câu 2 (2 điểm):

Khái niệm và các thành phần của kiểm soát nội bộ

Anh/chị hãy nêu khái niệm kiểm soát nội bộ và trình bày các thành phần của kiểm soát nội bộ theo quy định của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 315 – Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường của đơn vị.

Câu 3 (2 điểm):

Trong quá trình kiểm toán BCTC cho Công ty TNHH Ngôi sao, Công ty kiểm toán Ngân Hà thu thập được những thông tin liên quan đen quy trình bán hàng – thu tiềnnhư sau:

 1. Công ty TNHH Ngôi Sao là công ty bán lẻ các sản phẩm điện tử thông qua website Công ty phát triển khá ổn định và không có nhu cầu mở rộng kinh doanh;
 2. Công ty có ban hành bảng giá bán lẻ và được thông báo công khai trên website công Tuy nhiên, trong thực tế công ty luôn bán dưới mức giá niêm yết để thu hút khách hàng. Mức chiết khấu tối đa lên đến 40% tuỳ vào số lượng hàng mua trên 1 đơn hàng;
 3. Quy trình bán hàng bắt đầu từ lúc khách hàng đặt hàng thông qua website. Nhân viên kinh doanh sẽ căn cứ vào đơn đặt hàng từ Website để gọi điện xác nhận đơn hàng trước khi tiến hành giao hàng. Khách hàng kiểm tra hàng và thanh toán khi nhận hàng (COD).
 4. Khách hàng đều có quyền trả lại sản phẩm trong vòng 28 ngày sau khi mua hàng,
 5. Thời hạn bảo hành của các sản phẩm là từ 1 đến 3 năm.

Anh/Chị hãy: (a) Giải thích (những) rủi ro có sai sót trọng yếu và (b) mô tả các thủ tục kiểm toán chủ yếu cần thực hiện trong phần hành kiểm toán bán hàng – thu tiền.

Câu 4 (2 điểm):

Kiểm toán viên (KTV) An được phân công phụ trách kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) của Công ty Cổ phần Phương Đông cho năm tài chính kết thúc ngày 1/12/X3.Công ty bắt đầu hoạt động từ 1/1/X1, nhưng đây là năm đầu tiên kiểm toán BCTC. Kiểm toán viên An đã phát hiện những vấn đề sau (đơn vị tính: triệu đồng):

 • Ngày 1/7/X1, Công ty ghi nhận đã vốn hóa chi phí phát triển và ghi nhận vào tài sản vô hình, số tiền là 240. Công ty đã thực hiện khấu hao tài sản này theo phương pháp tuyến tính với thời gian khấu hao là 4 năm và ghi nhận chi phí khấu hao vào chi phí quản lý hàng năm. Theo KTV An, toàn bộ chi phí này không đủ điều kiện vốn hóa.
 • Năm XI & X2 công ty áp dụng phương pháp tính giá xuất kho bình quân, năm X3 chuyển sang sử dụng phương pháp FIFO. Khi xem xét lại, KTV An nhận thấy nếu áp dụng phương pháp FIFO này từ khi hoạt động, thì giá trị hàng tồn kho vào ngày 31/12/X1 & 31/12/X2 sẽ giảm đi lần lượt là 500 và 750. Trên BCTC năm X3, công ty mới chỉ khai báo về việc đã thay đổi phương pháp tính giá xuất kho. Cho biết thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%. Yêu cầu:
 1. Với mỗi sự kiện nêu trên hãy cho biết: Những cơ sờ dẫn liệu nào của khoản mục nào trên BCTC bị ảnh hưởng? Bút toán điều chỉnh (nếu có).
 2. Giả sử đơn vị không đồng ý chỉnh sửa các sai sót nêu trên (trong khi các sai sót khác đã được điều chỉnh thích hợp). Theo chính sách của công ty kiểm toán, BCTC sẽ được coi là sai sót trọng yêu nếu tổng tài sản bị chênh lệch trên 1.600 triệu đồng (đối với Bảng cân đối kế toán) hoặc lợi nhuận sau thuế bị lệch trên 400 triệu đồng (đối với Báo cáo kết quả hoạt động kình doanh). Theo anh chị, ý kiến kiểm toán nào nên đưa vào báo cáo kiểm toán trong trường hợp này? Giải thích.

Câu 5 (2 điểm):

Anh/Chị đang kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Siêu Sạch cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2018. Công ty Siêu Sạch cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp cho các nhà máy trong các khu công nghiệp/chế xuất.

Trong quá trình lập kế hoạch kiểm toán, Anh/Chị được yêu cầu thực hiện thủ tục phân tích để ước tính doanh thu cho năm 2018 dựa trên các thông tin sau, Các thông tin này do ban lãnh đạo Công ty Siêu Sạch cung cấp trong buổi họp khởi động cho cuộc kiểm toán:

Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2017, Công ty Siêu Sạch tăng phí dịch vụ lên 5% so với trước đây cho toàn bộ các hợp đồng đang có hiệu lực tại thời điểm này. Công ty sẽ tính phí dịch vụ, xuất hóa đon vào cuối các tháng;

Nhờ nỗ lực chăm sóc khách hàng, Công ty giữ nguyên được các hợp đồng như năm 2017 ngoại trừ một hợp đồng với giá trị 45 triệu đồng/tháng đã hết hạn vào ngày 30 tháng 6 năm 2018 mà không được ký tiếp. Công ty cũng ký thêm được hợp đồng với một khách hàng mới với giá trị là 75 triệu đồng/tháng bắt đầu từ 1 tháng 3 năm 2018. Doanh thu theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2017 là 3.780.000.000 đồng và doanh thu theo báo cáo tài chính chưa được kiểm toán của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2018 là 4.334.000.000 đồng. Anh/Chị hãy:

 • Ước tính doanh thu của năm 2018 dựa trên phân tích độc lập của mình dựa trên các thông tin được cung cấp. cần trình bày rõ các bước tính. (0,4đ)
 • Nêu các bằng chứng kiểm toán mà Anh/Chị cần thu thập để đảm bảo mức độ tin cậy cho các thông tin mà Anh/Chị sử dụng cho phần tính toán ở trên. (0,4đ)
 • Nêu ra các thủ tục kiểm toán mà Anh/Chị sẽ thực hiện khi tiến hành kiểm toán dựa trên kết quả phân tích trên (0,6đ)

Đề thi CPA môn Kiểm toán năm 2017 (Đề chẵn)

Câu 1 (2 điểm):

Anh/Chị cho biết khi thực hiện kiềm toán năm đầu tiên, mục tiêu của kiêm toán viên và doanh nghiệp kiêm toán đôi với số dư đầu kỳ là sì? Kiêm toán Vlẻn phải đưa ra loại ý kiên kiêm toán nào cho mỗi trườns hợp sau đây:

 1. Kiểm toán viên không thể thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến số dư đầu kỳ;
 2. Kiểm toán viên kêt luận ràng sô dư đâu kỳ chứa đựng sai sót gây ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo của kỳ hiện tại. Và ảnh hưởng đó không được xử lý một cách thích hợp hoặc không được trình bày và thuyết minh đầy đủ.

Câu 2 (2 đim):

Anh/Chị nêu định nghĩa “Sai sót” và “Sai sót không được điều chỉnh”. Kiểm toán viên phải làm gì đối với các sai sót không được điều chỉnh.

Câu 3 (2 điểm):

Công ty Gối Xinh sản xuất chăn, ga, gối và có năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2017. Anh/Chị phụ trách nhóm kiêm toán cho Công ty Gôi Xinh và ghi nhận một số thông tin như sau trong quá trình kiêm toán cuôi năm tại Công ty.

 • Giám đốc của Công ty sẽ đi công tác nước ngoài hai tuần cuối năm. Toàn bộ hàng mua về trong giai đoạn từ ngày 15 đen 30 tháng 9 năm 2017 sẽ được ghi nhận vào tháng 10 năm 2017 vì phải đợi Giám đốc về phê duyệt trước khi cặp nhật vào sô kê toán?(0.8 đ)
 • Trong các năm trước, Công ty yêu cầu các đại lý phải trả tiền trước mới được lây hàng. Tuy nhiên trong năm 2017, đê tăng tính cạnh tranh, Công ty bắt đâu cho phép các đại lý tra chậm. Nhóm kiêm toán đã thực hiện thủ tục gửi thư xác nhận cho một số đại lý. Một số thư xác nhận chưa được trà lời hoặc trả lời nhưng có khác biệt với số liệu cùa Công ty. (0,6đ)
 • Công ty gặp phải cạnh tranh mạnh mẽ nên có kế hoạch chuyên hướng sang sản xuât rèm cửa. Việc chuyên hướng sản xuât dẫn đên việc Công ty phải đâu tư thêm máy móc, thiết bị, đào tạo lại tay nghề cho một sô nhân viên, thanh lý một số máy mócthông qua và phê duyệt tại cuộc họp đại hội đông cô đông bât thường vào tháng 9 nãm 2017. Công ty’ đã ghi nhận một khoan dự phòng tái cơ câu sản xuât trong báo cáo tài chính của nãm 2017. (0,6đ)

Anh Chị hãy mô tả các thử nghiệm cơ bản chủ yếu cần thực hiện để thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích họp đối với các nội dung trên.

Việc tìm hiều kiểm soát nội bộ đối với các quy trình có ảnh hưởng đến các khoản mục trên đã được thực hiện và đánh giá là hữu hiệu.

Câu 4 (2 điểm):

Công ty Vietfish là doanh nghiệp chế biến cá tra phi-lê xuất khẩu sang thị trường Mỹ đà hoạt động được 10 năm.

Thị trường Mỹ là thị trường khắt khe nhất về chất lượng sân phẩm nhưng lại là thị trường xuất khẩu lớn nhất và có giá trị gia tăng cao nhất đối với các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản Việt Nam. Trong nhừng năm trước, vì tốc độ tăng trưởng ngành chế biến thuỷ sân rầt cao (trên 30% mỗi năm) nên đề đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào và ổn định giá thu mua, Vietfish đã ký hợp đồng hợp tác chiến lược với hai đơn vị nuôi thuỷ sàn lớn nhất khu vực Nam Bộ.

Theo đó Vietfish cam kết mua vào tối thiêu 300 tấn cá tra mỗi tháng với giá cố định có điều chỉnh biên độ không quá 10% và sẽ được xem xét gia hạn vào đầu mỗi năm. Họp đồng hợp tác chiến lược này đã mang lại khoản lợi nhuận rất tốt. với mức tăng trưởng lợi nhuận trên 30% mỗi năm cho Vietfish.

Tuy nhiên, do ành hường của việc áp thuế chống bán phá giá sản phẩm cá tra phi-lê từ Việt Nam vào Mỹ dẫn giá cá tra phi-lê nhập khẩu từ Việt Nam bị tăng giá 40% và cao hơn đối thù cạch tranh 20%. Hậu quả là từ cuối tháng 2 năm 2016, Vietíĩsh không thể xuất khẩu được cá tra phi-lê và hoạt động sân xuất bị đình trệ. Đe cứu vãn tình hình, từ tháng 5 nãm 2016 Vietíish phải chuyên sang hoạt động gia công các loại thuỷ sản khác. Vì A vậy, từ mức có lãi trong năm 2015 là 600 tỷ, năm 2016 Vietíìsh phải ghi nhận khoản lô 400 tỷ VNĐ, trong đó 16 là do đền bù cho họp đồng cam kết mua đâu vào đà gia hạn đầu năm.

Theo các chuyên gia kinh tế thì ít nhất trong 1 năm tới Mỹ sẽ vẫn giữ nguyên mức thuê chông bán phá giá đôi với các sản phẩm cá tra phi-lê và sẽ xem xét áp với các sản phâm thuỷ sản khác có nguồn gốc từ Việt Nam. Vì vậy, ngoài việc không xuât khâu cá tra phi-lê được thì hoạt động gia công các sản phàm thuỷ sản khác cùa Vietíìsh cùng bị đe doạ.

Yêu cầu anh/chị:

 1. Hãy chì ra 4 yếu tố có thê dần đến nghi ngờ giả định hoạt động liên tục đỏi với Công ty Vietíish không được đảm bao.
 2. Hãy nêu 4 thù tục kiêm toán cằn thiết để đánh giá sự phù hợp cùa giả định hoạt động liên tục đối với Công ty Vietfish

Câu 5 (2 điểm):

Đây là năm đầu tiên Công ty Z ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty Ngọc Mai. Kiêm toán viên Minh đang lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính cho năm kêt thúc ngày 31/12/X của cồng ty Ngọc Mai với một số thông tin chù yếu như sau:

Tại công ty Ngọc Mai, các nghiệp vụ mua và bán phát sinh rất nhiều. Đặc biệt công ty có quan hệ với rât nhiêu nhà cung câp. Các nhà phân phôi này bán chịu cho công ty Ngọc Mai với thời hạn thanh toán từ 30 đến 45 ngày. Tuy nhiên, họ luôn kiêm soát khá chặt chè tình hình công nợ đôi với công ty Ngọc Mai thông qua việc gửi thư thông báo nợ hàng tháng, và thực hiện đối chiếu công nợ 3 tháns một lần. _

Tình hình nợ phải thu của công ty Ngọc Mai là khá tốt vì chù yếu công ty bán hàng thu tiền mặt tại các cửa hàng, ngoại trừ việc bán chịu cho một vài siêu thị lớn. Số dư tiền cua công ty Ngọc Mai thường chiếm 25% cùa tông tài sản, trong khi nợ phái thu chỉ chiếm khoảng 5% tài sản ngắn hạn.

Tài san dài hạn cùa công ty Ngọc Mai chù yếu là các cửa hàng và xe tải, chiếm khoảng 35% tông tài sản. Tuy nhiên, công ty cũng đi thuê một số xe tai đê sừ dụng khi có những hợp đồng giao hàng lớn. Đe thực hiện mọi hoạt động kinh doanh cũa mình, Công ty Ngọc Mai chỉ sử dụng 18 nhân viên, nhân viên phòng kế toán thường xuyên thay đôi. Ngoài ra, để giảm nhẹ công việc, còng ty Ngọc Mai đang sử dụng phương pháp kiêm kè định kỳ đối với hàng tồn kho và áp dụng một chưomg trình kế toán trên máy.

Yêu cầu: Hãy nhận định các rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiềm soát tại công ty Ngọc Mai? Nêu những thủ tục kiểm toán quan trọng kiềm toán viên Minh cần áp dụng?

Đề thi CPA môn Kiểm toán năm 2017 (Đề lẻ)

Câu 1 (2 điểm):

Anh/Chị hay nêu các loại ý kiến kiểm toán. Mô tả bản chất cúa vấn đề dẫn đến việc kiểm toán viên phải đưa ra ý kiến kiêm toán không phải là ý kiến chấp nhận xét đoán của kiểm toán viên vê tính chất. Ảnh hưởng của các vấn đề này đôi với báo cáo tài chính.

Câu 2 (2 đim):

Anh/Chị hãy nêu khái niệm “trọng yếu”, “mức trọng yếu”. Nêu một số tiêu chí mà kiêm toán viên có thê sử dụng để xác định mức trọng yếu đối với tông thể báo cáo tài chính.

Câu 3 (2 điểm):

Công ty Vui vẻ sản xuất các loại bánh kẹo và có năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2017. Anh/Chị phụ trách nhóm kiêm toán cho Công ty Vui vẻ.

Anh Chị ghi nhận một số thông tin như sau trong quá trình kiểm toán cuối năm tại Công ty:

 • Trong năm 2017, Công ty đã đâu tư nâng câp cũng như thay thế nhiêu máy móc sản xuất đề nâng cao chất lượng sản phẩm (0,6đ).
 • Công ty đà bố tri thêm một kế toán chuyên trách thu hồi nợ của đại lý mua hàng. Nhờ đó, tình hình trà tiền của đại lý đã tốt lên đáng kê. Công ty quyết định giâm tỷ lệ lập dự phòng cho nợ phải thu khó đòi trên 6 tháng từ 30% xuống còn 20%. Giả định ty lệ lập dự phòng là do Ban Giám đôc tự quyêt định và không bị ảnh hưởng bởi quy định về tài chính (0,4đ)
 • Dựa trên báo cáo bán hàng, loại bánh quy dành cho người ăn kiêng không được tiêu thụ tốt do không họp khâu vị người tiêu dùng và còn tồn trong kho khá nhểu. Trong thời gian tới, các đại lý không đăng ký mua thêm loại bánh này. (0,4đ)
 • Công ty dự định sẽ giảm bớt 5 cửa hàng bán lẻ do hoạt động không hiệu quả. Đê thay thế công ty dự định sẽ triền khai phần mềm bán hàng qua mạng. Dự tính công ty chỉ có thê bố trí công việc mới cho tôi đa 50% nhân viên của 5 cửa hàng này. Do đó, nhân viên của 5 cửa hàng được khuyến khích nghi việc và sẽ được hỗ trợ 2 tháng lương cho mỗi năm làm việc. Giám đốc Công ty đã gửi thông báo đến các nhân viên đề đăng ký nghỉ việc tự nguyện vào ngày 30 tháng 11 năm 2017. Các nhấn viên có 2 tháng đê hoàn thành việc đăng ký. Công ty hiện đang lập dự phòng thôi việc theo ty lệ 10% quỳ lương của 5 cửa hàng để trả cho các nhân viên tình nguyện nghỉ việc. (0.6đ)

Anh/Chị hãỵ mô tả các thủ tục kiểm toán chủ yếu cần thực hiện để thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp đối với các nội dung trên.

Việc tìm hiểu kiểm soát nội bộ đối với các quy trình có ảnh hưởng đến các khoản mục trên được thực hiện và đánh giá là hữu hiệu.

Câu 4 (2 điểm):

Công ty Hitech là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài cùa Nhật đà hoạt động tại Việt Nam được 6 năm. Công ty Hitech chuyên viết phần mềm trò chơi điện tử Online cho một đối tác ở Nhật – là một trong nhừng công ty phần mềm lớn nhất tại Nhật và có cùng chù đầu tư với Hitech. 90% doanh thu của Hitech đến từ đối tác Nhật này và, 10% còn lại là các hợp đồng nhỏ lẻ tại Việt Nam.Với chế độ đãi ngộ tốt, hiện Hitech đang sở hừu đội ngũ kỳ sư phần mềm được đánh giá là rất mạnh so với các công ty trong ngành. Tốc độ tăng trưởng về doanh thu bình quân cùa Hitech là 20% một năm và trung bình mỗi hợp đồng Hitech cần 3 tháng đê hoàn thành.

Vào tháng 6/2016, đối tác bên Nhật bị kiện vì rò rì thông tin thê tín dụng của khách hàng chơi điện từ Online, do đó cho đến 31/12/2016 họ không ký’ được thêm được bất kỳ họp đồng phần mềm trò chơi điện tử nào cả.Và cũng nhân sự kiện này, chính phũ Nhật vừa ra chính sách mới thắt chãt kiểm soát trò chơi điện tữ Online, bao gồm hạn chế quàng cáo trên các phương tiện truyền thông và yêu cầu đặt máy chũ trò chơi tại Nhật. Ước tính quy định này sẽ làm cho tốc độ tàng trưởng của ngành trò chơi điện tứ Online bị âm.

Do ảnh hường cùa những sự kiện trên mà doanh thu trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Hitech đà giảm từ 20 tỷ’ VXD năm 2015 xuống còn 12 tỷ VXD năm 2016 và chưa có họp đồng nào dành cho năm 2017 được ký kết.

Yêu cầu anh/chị:

 1. Hãy chỉ ra 4 yếu tố có thể dẵn đến nghi ngờ giả định hoạt động liên tục đối với Công ty Hitech không được đảm bào.
 2. Hãy nêu 4 thủ tục kiêm toán có thể sừ dụng đế đánh giá sự phù hợp cùa giả định hoạt động liên tục đối với Công ty Hitech.

Câu 5 (2 điểm):

Công ty điện tử T là một nhà sản xuất và phân phối các sản phâm điện tử. Trong quá trình kiêm toán hàng tồn kho của công ty’ T, KTV ghi nhặn những tình huống sau:

 • Trong lúc chứng kiến kiêm kê, KTV nhận thấy có hai xe tải chứa san phâm đã được bốc xếp và chuân bị chở đi giao hàng, KTV tim hiêu và biết số hàng này không được tính vào hàng tôn kho cua công ty.
 • Cũng trong quá trình kiêm kê, KTV ghi nhận một số tương đối lớn san phâm mà bao bì đã cũ ở sâu trong góc kho hàng. Khi được phỏng vấn, khách hàng cho biết sân phâm vẫn còn hạn sừ dụng nên vẫn đẽ bán như các san phâm khác.
 • Qua trao đổi với Giám đốc, KTV đưọ’c biết gần đây, do lình hình cạnh tranh với các đỏi thu khác nên đơn vị phải giảm đáng kê san lượng san xuât so vói mức công suất bình thường. Tuy vậy, số sản phẩm sán xuàt trong kỳ cũng chỉ tiêu thụ được khoảng 50% sản lượng sản xuất.
 • Số liệu kiêm kê thực tế và số liệu trên sô chi tiết hàng tồn kho có chênh lệch đáng kê. Được biêt trong năm, đơn vị đà cài đặt một phần mềm theo dồi kế toán hàng tồn kho mới.

Yêu cầu: Anh/Chị hãy trình bày các thủ tục kiểm toán bổ sung mà KTV cần thực hiện để thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp cho mỗi trường hợp trên.

Đề thi CPA môn Kiểm toán năm 2016 (Đề chẵn)

Câu 1 (2 điểm):

1. Doanh thu được xác định như thế nào theo chuẩn mực kế toán số 14.

2. Mỗi trường hợp sau đây được xem xét độc lập, niên độ kế toán của tất cả các trường hợp đều kết thúc vào ngày 31.12.2016. Đối với mỗi trường hợp, hãy chỉ ra: căn cứ ghi nhận doanh thu, nếu doanh thu được ghi nhận trong niên độ kế toán 2016 thì mức doanh thu được ghi bằng bao nhiêu? Số tiền đơn vị kế toán đã nhận, nhưng không được ghi nhận là doanh thu thì được trình bày trong chỉ tiêu nào của Báo cáo tài chính năm 2016.

 • Trường hợp một: Ngày 1/7/2016, Công ty B gửi tiết kiệm tại ngân hàng Vietinbank, số tiền gửi 300.000.000 đồng với khoảng thời gian 12 tháng. Lãi suất năm 12%, tiền gốc và toàn bộ tiền lãi nhận được vào 1/7/2017.
 • Trường hợp 2: Trong tháng 12/2016, Công ty tô chức sự kiện XYZ. bán vé buổi hòa nhạc thính phòng do các nghệ sĩ nổi tiếng biêu diễn, số tiền thu được từ bán vé 500.000.000 đồng (không bao gồm thuế GTGT). Buổi hòa nhạc sẽ diễn ra tháng 2/2017.
 • Trường hợp 3: Trong tháng 8/2016, Công ty in Tân Tiến nhận 24.000.000 đồng (không bao gồm thuế GTGT) tiền đặt mua tạp chí hàng tháng của khách hàng cho 12 tháng. Tạp chí đầu tiên được gửi đến khách hàng vào tháng 9/2016.
 • Trường hợp 4: Trong tháng 9/2016, Công ty giầy Thường Phi gửi sản phẩm đến các đại lý bán lẻ với mức tổng mức giá bán (không bao gồm thuế GTGT) 500.000.000 đồng với chính sách hoa hồng là đại lý bán lẻ được hưởng 10% giá bán. Đến ngày 31/12/2016, đại lý bán lẻ mới bán được 30% số sản phẩm Thường Phi gửi đi.

Câu 2 (2 điểm):

Căn cứ quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam, hãy trình bày:

a/ Khái niệm tài sản cố định hữu hình? Tiêu chuẩn ghi nhận một tài sản cô định hữu hình?

b/ Xác định giá trị ban đầu của TSCĐ hữu hình khi mua sắm và các trường hợp được thay đổi nguyên giá tài sản cố định hữu hình? “

c/ Khấu hao tài sản cố định hữu hình là gì? Các phương pháp khấu hao tài sản cô định hữu hình (nêu tên, không trình bày nội dung phương pháp)?.

Câu 3 (2 điểm):

Công ty A mua 80% quyền sở hữu công ty B và đạt được quyền kiểm soát từ ngày 1/7/2014, trong năm 2015 có các giao dịch nội bộ giữa 2 công ty như sau: (Đơn vị tính: triệu đồng)

 1. Ngày 1/3/2015, công ty B bán cho công ty A một lô hàng hóa có giá vôn là: 12.000; giá bán chưa có thuế GTGT 10% là 15.000. Ngày 31/12/2015, công ty A còn tồn trong kho số hàng hóa mua của công ty B là 40% và chưa thanh toán tiên hàng cho công ty B. Quý 1/2016, công ty A bán hệt lô hàng hóa mua của công ty B và thanh toán tiền hàng cho công ty B.
 2. Ngày 1/7/2015, công ty A bán cho công ty B một TSCĐ hữu … phục vụ cho quản lý doanh nghiệp có nguyên giá: 20.000; đã khâu hao 6.000; giá bán chua GÓ thuế GTGT 10% là 12.600. Thời gian khấu hao còn lại của TSCĐ hữu hình là 7 năm và công ty B cũng thực hiện khấu hao trong T năm.TSCĐ hữu hình khẩu hao theo nguyên giá và theo phương pháp đường thẳng. Ngày 31/12/2015, công ty A thực hiện thanh toán bù trừ nợ phải thu và nợ phải trả với công ty B.

Yêu cầu: Lập các bút toán điều chỉnh các giao dịch nội bộ giữa công ty A và công ty B phục vụ cho việc lập BCTC hợp nhất của tập đoàn A ngày 31/12/2015 và 31/12/2016?. Giả sử, trong năm 2015 và năm 2016 chỉ có các giao dịch nội bộ kể trên và thuế suất thuế TNDN của công ty A và B là 20%.

Câu 4 (2 điểm):

Công ty Quang Minh tính thuế GTGT theo phương pháp khâu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính giá hàng tồn kho theo phương pháp nhập trước xuất trước. Trong kỳ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau: (Đơn vị tính: 1.000 đồng)

Sô dư đầu tháng 12/N:

TK 1111: 200.000

TK 1122: 1.100.000JPY, tỷ giá ghi số 175đ/JPY

TK 1282: 6.000.000

Đề thi CPA môn Kiểm toán từ năm 2015 đến 2020

TK 156: 1.500.000 (Chi tiết hàng hóa A, số lượng 500 tấn, đơn giá 3000)

TK 2294: 50.000 (chỉ tiết hàng hóa A)

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 12/N như sau:

1. Ngày 2/12/N, công ty ký hợp đồng với công ty Fruiji Nhật Bản về việc mua lô hàng hóa (02 thang máy), trị giá hợp đồng 950.000 JPY, thuế suất thuế nhập khẩu 20%, thuế suất thuế GTGT 10%. Tỷ giá giao dịch thực tế 180đ/JPY. Chỉ phí vận chuyển hàng hóa từ cảng Hải Phòng về Kho là 9.900 (đã bao gồm thuế GTGT 10%), công ty đã thanh toán bằng tiền mặt. Thời hạn thanh toán cho công ty Fruiji là 4 tháng kể từ ngày mua. Nếu thanh toán trước hạn sẽ được hưởng chiết khâu thanh toán 1%.

2. Ngày 5/12/N, xuất bán 100 tấn hàng hóa A cho khách hàng chưa thanh toán, giá bán 5.000, chưa thuế GTGT 10%. Tổng giá trị hợp đồng mà khách hàng phải trả là 600.000. Thời hạn thanh toán 10 tháng, bắt đâu từ tháng này.

3. Ngày 25/12/N, chuyển khoản thanh toán toàn bộ tiền hàng cho công ty FruIji. Tỷ giá mua của ngân hàng tại ngày thanh toán 176 đ/JPY, tỷ giá bán của ngân hàng tại ngày thanh toán 183 đ/JPY.

Số chiết khấu thanh toán được hưởng: 950.000 * 1% = 9500 JPY

4. Ngày 31/12/N, ghi nhận lãi của các loại trái phiếu A, B, C mà công ty đã đầu tư.

5. Tại ngày 31/12/N, tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên giao dịch là 177đ/IPY; Công ty có bằng chứng tin cậy về giá thị trường của lô hàng nhập khâu ngày 2/12 là 90.000/cái, của hàng hóa A là 4.500/tấn.

Yêu cầu:

1. Định khoản các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ, kể cả các bút toán lập dự phòng, đánh giá khoản mục tiền tệ.

2. Kết chuyển để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ và lập báo cáo kết quả kinh doanh biết thuế suất thuế TNDN là 20%.

Câu 5 (2 điểm):

Công ty ABC sản xuất 2 loại sản phẩm X và Y. Số liệu sau đây liên quan đến 2 loại sản phẩm này:

Đề thi CPA môn Kiểm toán từ năm 2015 đến 2020

Yêu cầu:

1. Giả định chỉ có một nhân tố giới hạn duy nhất là giờ công lao động trực tiếp. Loại sản phẩm nào cần sản xuất với số lượng là bao nhiêu trong mỗi tuần để tối đa hóa chỉ tiêu lợi nhuận? Mức lợi nhuận của phương án này là bao nhiêu?

2. Giả định cả giờ máy chạy và giờ công lao động trực tiếp đều là nhân tố giới hạn với số liệu trình bày trong bảng trên. Số lượng sản phẩm mỗi loại cần được sản xuất và bán ra hàng tuần bằng bao nhiêu để tối đa hóa lợi nhuận. Mức lợi nhuận của phương án tối ưu này là bao nhiêu?

Đề thi CPA môn Kiểm toán năm 2016 (Đề lẻ)

Câu 1 (2 điểm):

Kiểm toán viên độc lập có thể thực hiện dịch vụ soát xét thông tin tài chính giữa niên độ (VSA 2410) và dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính. Hãy so sánh 2 dịch vụ trên ở các phương diện:

(a) Mục đích

(b) Mức độ đảm bảo dịch vụ.

(c) Thủ tục thực hiện

(d) Đánh giá các sai sót phát hiện

Câu 2 (2 điểm):

1.Trình bày các trường hợp doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam không được thực hiện kiểm toán (nêu 5 trường hợp).

2.Trong trường hợp doanh nghiệp kiểm toán, chỉ nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam không được thực hiện kiểm toán mà vẫn thực hiện kiểm toán cho khách hàng thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật như thế nào?

Câu 3 (2 điểm):

Kiểm toán viên (KTV) Hà phụ trách kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) cho công ty Thành Sinh cho niên độ kế toán kết thúc vào 31.12.20×5. Khi xem xét các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm, một số sự kiện dưới đây không được ghi nhận hay công bố thông tin trên BCTC của Thành Sinh làm KTV Hà chú ý:

1.Vào 02.02.20×6, một cơn hỏa hoạn lớn thiêu rụi ba (3) kho hàng của Thành Sinh ước tính giá trị hàng hóa bị thiệt hại lên đến 20 tỷ dồng. í

2.Vào tháng 11.20×5, Thành Sinh bị khách hàng khởi kiện do vi phạm hợp đồng. Ngày 12.01.20×6, tòa án xét xử và yêu cầu Thành Sinh phải bồi thường cho khách hàng là 500 triệu đồng, Thành Sinh đã chấp nhận mức phạt này.

3.Vào 04.02.20×6, Thành Sinh mua lại một công ty khác cùng ngành. Việc sáp nhập này có thể làm cho Thành Sinh trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của ngành.

Yêu cầu: Hãy cho biết:

 • Cách xử lý kế toán của Thành Sinh đói với tình huống trên có phù hợp với quy định hiện hành (giả sử số tiền đều là trọng yếu) không, cách thức nào theo bạn là phù hợp.
 • Thế nào là Nợ tiềm tàng, điều kiện để lập dự phòng Nợ tiềm tàng.
 • Thủ tục kiểm toán cần thực hiện để xác định các vụ kiện tụng và tranh chấp liên quan đến đơn vị có thể làm phát sinh rủi ro có sai sót trọng yêu theo yêu câu của chuẩn mực kiểm toán VSA 501.

Câu 4 (2 điểm):

XYZ là công ty phân phối (thương mại), hoạt động trong một lĩnh vực rất cạnh tranh với các nhà phân phôi khác trong vùng. Những năm gần đây, công ty gặp khó khăn tài chính và có nhu cầu một khoản vay lớn từ ngân hàng để thanh toán các khoản nợ đên hạn. Ngoài ra, công ty cũng đang chịu áp lực đạt mục tiêu lợi nhuận. Trong giai đoạn lập kê hoạch, kiêm toán viên đã thu thập các thông tin của năm trước và thông tin chưa được kiểm toán để phân tích sơ bộ đánh giá rủi ro sai sót trọng yếu như sau:

Đề thi CPA môn Kiểm toán từ năm 2015 đến 2020

Qua trao đổi nhà quản trị đã giải thích với kiểm toán viên một số thông tin sau:

– Trong năm hiện hành do trang bị hệ thống máy tính mới cùng phần mềm quản trị nên tăng được hiệu quả hoạt động so với năm trước.

– Nhiều sản phẩm công ty cung cấp cho khách hàng có tính mùa vụ, nên trong năm công ty quyết định kéo dài thời gian trả nợ cho khách hàng từ tháng 10 sang tháng 4 năm sau mà khách hàng không phải trả lãi. Nhiều khách hàng lớn được hưởng chính sách tín dụng này của công ty nên sẵn sàng dự trữ hàng vào cuối năm tại kho bán lẻ của mình để bán vào năm sau.

Yêu cầu:

a. Hãy tính tỷ lệ lợi nhuận gộp và số ngày thu tiền bình quân của khoản nợ phải thu năm trước và năm hiện hành.

b. Với các thông tin có được (bao gồm cả kết quả câu a), anh/chị hãy nêu những vấn đề cân phải quan tâm trong cuộc thảo luận nhóm đánh giá rủi ro sai sót trọng yêu. Từ những vân đề đó dự đoán khả năng xây ra rủi ro sai sót trọng yếu cao. Nêu 2 thủ tục kiểm toán để đối phó rủi ro.

Câu 5 (2 điểm):

Khi kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/N của công ty Hàng Hải, kiểm toán viên đã phát hiện những sai sót sau:

1.Kế toán đã ghi hóa đơn bán hàng phát sinh ngày 09/01/N+1 vào số kế toán năm N: Giá bán chưa thuế 400 triệu, giá vốn hàng bán 300 triệu đồng, thuế GTGT 10%, khách hàng chưa thanh toán.

2.Kế toán áp dụng sai giá xuất kho làm giá vốn hàng bán tăng 300 triệu đồng.

3.Một hóa đơn bán hàng trả chậm bị nhập số liệu từ bàn phím máy tính nhằm từ 50 triệu đồng doanh thu chưa thuế thành 500 triệu đồng, thuế GTGT 10%

4.Kế toán ghi nhận doanh thu chưa thuế 500 triệu đồng của nghiệp vụ bán chịu hàng hóa ngày 27/12/N nhưng quên không phản ánh giá vốn hàng bán (bán xuất kho trực tiếp), thuế GTGT 10%. Biết giá vốn hàng bán là 300 triệu đồng.

5.Cần trừ nợ phải thu với nợ phải trả của Khách hàng L nhưng kế toán ghi nhầm:

Nợ TK 331 – Nhà cung cấp S: 50 triệu

Có TK 131 – Khách hàng L:50 triệu.

Yêu cầu: Với mỗi nghiệp vụ trên hãy nêu:

a. Những cơ sở dẫn liệu bị ảnh hưởng

b. Các khoản mục trên báo cáo tài chính bị ảnh hưởng

c. Các bút toán điều chỉnh (nếu có)

d. Các thủ tục kiểm toán cần thực hiện để phát hiện các sai phạm trên.

Trình bày các yêu cầu trên theo mẫu sau:

Đề thi CPA môn Kiểm toán từ năm 2015 đến 2020

Đề thi CPA môn Kiểm toán năm 2015 (Đề chẵn)

Câu 1 (2 điểm):

 1. Nêu các yếu tố của hệ thống kiểm soát chất lượng và trình bày trách nhiệm của Ban Giám đốc vê chất lượng trong doanh nghiệp kiểm toán theo quy định của chuẩn mực kiểm soát chất lượng số 1 – Kiểm soát chất lượng doanh nghiệp thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính, dịch vụ đảm bảo và các dịch vụ liên quan khác.
 2. Phân biệt trách nhiệm của Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán trong việc đánh giá khả năng hoạt động liên tục của đơn vị và trách nhiệm của kiểm toán viên, doanh nghiệp kiểm toán trong việc xét đoán giả định hoạt động liên tục mà Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán đã sử dụng để lập và trình bày báo cáo tài chính được kiểm toán.

Câu 2 (2 điểm):

 1. Anh/chị hãy trình bày khái niệm “gian lận”, “các yếu tố dẫn đến rủi ro có gian lận”. Nêu 5 ví dụ về các yếu tố dẫn đến rủi ro có gian lận liên quan đến sai sót phát sinh từ việc lập báo cáo tài chính gian lận.
 2. Anh/chị hãy trình bày khái niệm “tiền để của một cuộc kiểm toán”. Đẻ xác định tiền đề của một cuộc kiểm toán, kiểm toán viên phải làm gì? Hợp đồng kiểm toán được lập theo quy định của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 210 – Hợp đồng kiểm toán phải có những nội dung gì?

Câu 3 (2 điểm):

Kiểm toán viên Lam phụ trách nhóm kiểm toán báo cáo tài chính cho niên độ kế toán kết thúc ngày 31/12/N của Công ty X kinh doanh rau quả (tươi, khô, đông lạnh, chế biến).

Công ty X mua rau quả và bán cho các công ty bán lẻ theo hình thức bán chịu. Chính sách duyệt bán chịu của X khá lỏng lẻo, công tác theo dõi đôn đốc nợ cũng ít được thực hiện do kế toán thanh toán còn bận kiêm nhiệm nhiều việc khác. Kiểm toán viên Lam quan sát thây kho hàng hóa của Công ty X có hàng rào bảo vệ, cửa khóa chặc chăn, bảo đảm hạn chế sự tiếp cận của các đối tượng nhưng kho ở gần mương rãnh nên ẩm thấp và có nhiều chuột. Điều kiện đảm bảo chất lượng cho rau quả cũng chưa tốt, tỷ lệ hàng hóa bị giảm chất lượng không tiêu thụ được đo đó có thể ở mức cao.

Kiểm toán viên Lam ước tính tỷ lệ hàng hóa bị giảm chất lượng không tiêu thụ được có thể lên đến 30%, trong khi Công ty X quy định tỷ lệ theo định mức là 5%. Công tác kiểm kê không được thực hiện định kỳ vào cuối năm tài chính và Giám đốc Công ty X nói rằng công ty chỉ thực hiện kiểm kê khi thấy cần thiết,

Yêu cầu:

 1. Nhận định khả năng có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính của Công ty X ở cấp độ cơ sở dẫn liệu.
 2. Xác định các thủ tục kiểm toán cần thiết đã được kiểm toán viên thực hiện khi tìm hiểu hoạt động kinh doanh và kiểm soát nội bộ của Công ty X như đã nêu trên.
 3. Xác định thủ tục kiểm toán cần được thực hiện tiếp theo dựa trên những phát hiện trên.
 4. Nếu thực hiện kiểm kê rau quả, kiểm toán viên phát hiện giá trị cuối kỳ của hàng tồn kho trên báo cáo tài chính cao hơn đáng kể so với kết quả kiểm kê, kiểm toán viên yêu cầu Công ty X điều chỉnh số liệu trên báo cáo tài chính nhưng Ban Giám đốc Công ty X không đồng ý điều chỉnh. Vậy kiểm toán viên sẽ phát hành báo cáo kiểm toán với ý kiên kiểm toán loại gì?

Câu 4 (2 điểm):

Tổng công ty than Quảng Ninh là Tổng công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác mỏ than. Tổng công ty này hoạt động theo sự giám sát của Bộ Tài Nguyên và Môi trường. Các công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác mỏ than phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về sức khỏe và an toàn lao động do nhà nước quy định. _

Anh/chị là thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thê cuộc kiểm toán (của Công ty kiểm toán CPA) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho niên độ kế toán kết thúc ngày 31/07/2015 của Tổng công ty than Quảng Nĩnh. Tổng công ty này có hàng loạt các mỏ than ở một số địa phương khác nhau trên khu vực phía Bắc. Anh/chị đang soát xét giấy tờ làm việc của cuộc kiểm toán. Bản dự thảo báo cáo tài chính ghi nhận lợi nhuận trước thuế là 360 tỷ đồng và tổng tài sản là 3.500 tỷ đồng. Trưởng nhóm kiểm toán có thể hiện tóm tắt các vấn đề cần quan tâm trong giấy tờ làm việc của mình như sau:

_ Tai nạn xảy ra tại Mỏ than số 18: Vào ngày 15/7/2015, đã xảy ra một tai nạn tại Mỏ than số 18, nhiều đường lò của mỏ này đã bị sụp, nguyên nhân do một số đường lò bị lụt. Điều này khiến cho 1/3 khu mỏ không thể tiếp cận được, các đường lò này sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn. Tuy nhiên, Ban giám đốc của Tổng công ty than Quảng Ninh cho rằng các khu vực còn lại của khu mỏ này vẫn được tiếp tục duy trì hoạt động miễn sao các khắc phục sự cố đảm bảo rằng khu mỏ này đáp ứng được các yêu cầu của quy định về sức khỏe và an toàn lao động.

Vụ sập hầm lò này, may mắn không ai bị thương vong. Tuy nhiên, việc sụp hầm lò này khiến hư hại một số nhà cửa của khu đân cư kế bên khu mỏ. Theo kết quả giám định điều tra thì số nhà cửa này cần phải tháo đỡ hoàn toàn hoặc phải sửa chữa, gia cố đảm bảo an toàn sinh hoạt cho người dân địa phương. Có khoảng 20 hộ gia đình buộc phải tái định cư ở nơi khác và

Tổng công ty than Quảng Ninh đang phải đôi mặt với việc đền bù và hỗ trợ các chị phí này.

_ Giá trị còn lại trên số kế toán của Mỏ than số 18 là 200 tỷ đồng. Đo không có công nhân mỏ nào bị thương vong, nên Ban Giám đốc của Tổng công ty than Quảng Ninh quyết định không báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước sự việc này.

Yêu cầu:

 1. Anh/chị đưa ra ý kiến của mình về các vần đề cần quan tâm;
 2. Anh/chị cho biệt các băng chứng kiểm toán nào cần phải thu thập khi anh/chị soát xét giấy tờ làm việc và báo cáo tài chính của Tổng công ty than Quảng Ninh.

Câu 5 (2 điểm):

Công ty Minh Trí là nhà bán lẻ các sản phẩm gia dụng. Trong năm công ty thực hiện rất nhiều các đơn đặt hàng được gửi tới từ phía người mua hàng. Khi tìm hiểu về quy trình kiểm soát nội bộ đối với hoạt động bán hàng – thu tiền, Kiểm toán viên ghi nhận được một số thủ tục kiểm soát sau:

 • Tắt cả các đơn đặt hàng gửi đến phải có sự phê chuẩn của người có thầm quyển; _
 • Cách ly về mặt trách nhiệm giữa thủ kho với kế toán ghi số doanh thu, thu tiền hàng và người có thâm quyền phê chuẩn các đơn đặt hàng;
 • Phân công người độc lập với nghiệp vụ bán hàng để kiểm tra nội bộ về việc lập hoá đơn theo giá bán từng loại mặt hàng tại thời điểm bán và ghi chép vào số kế toán;
 • Kiểm tra, đối chiếu nội bộ về việc lập chứng từ bán hàng, ghi số các nghiệp vụ vào tài khoản và ghi số theo thời gian.

Yêu cầu:

 1. Cho biết mỗi thủ tục kiểm soát trên nhằm ngăn ngừa sai phạm nào? Những sai phạm đó có thể ảnh hưởng tới cơ sở dẫn liệu nào của báo cáo tài chính?
 2. Đề xuất một thử nghiệm kiểm soát phù hợp với mỗi thủ tục kiểm soát trên.

Đề thi CPA môn Kiểm toán năm 2015 (Đề lẻ)

Câu 1 (2 điểm):

 1. Nêu các yếu tố của hệ thống kiểm soát chất lượng và trình bày trách nhiệm của Ban Giám đốc vê chất lượng trong doanh nghiệp kiểm toán theo quy định của chuẩn mực kiểm soát chất lượng số 1 – Kiểm soát chất lượng doanh nghiệp thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính, dịch vụ đảm bảo và các dịch vụ liên quan khác.
 2. Phân biệt trách nhiệm của Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán trong việc đánh giá khả năng hoạt động liên tục của đơn vị và trách nhiệm của kiểm toán viên, doanh nghiệp kiểm toán trong việc xét đoán giả định hoạt động liên tục mà Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán đã sử dụng để lập và trình bày báo cáo tài chính được kiểm toán.

Câu 2 (2 điểm):

 1. Anh/chị hãy trình bày khái niệm “gian lận”, “các yếu tố dẫn đến rủi ro có gian lận”. Nêu 5 ví dụ về các yếu tố dẫn đến rủi ro có gian lận liên quan đến sai sót phát sinh từ việc lập báo cáo tài chính gian lận.
 2. Anh/chị hãy trình bày khái niệm “tiền để của một cuộc kiểm toán”. Đẻ xác định tiền đề của một cuộc kiểm toán, kiểm toán viên phải làm gì? Hợp đồng kiểm toán được lập theo quy định của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 210 – Hợp đồng kiểm toán phải có những nội dung gì?

Câu 3 (2 điểm):

Kiểm toán viên Lam phụ trách nhóm kiểm toán báo cáo tài chính cho niên độ kế toán kết thúc ngày 31/12/N của Công ty X kinh doanh rau quả (tươi, khô, đông lạnh, chế biến).

Công ty X mua rau quả và bán cho các công ty bán lẻ theo hình thức bán chịu. Chính sách duyệt bán chịu của X khá lỏng lẻo, công tác theo dõi đôn đốc nợ cũng ít được thực hiện do kế toán thanh toán còn bận kiêm nhiệm nhiều việc khác. Kiểm toán viên Lam quan sát thây kho hàng hóa của Công ty X có hàng rào bảo vệ, cửa khóa chặc chăn, bảo đảm hạn chế sự tiếp cận của các đối tượng nhưng kho ở gần mương rãnh nên ẩm thấp và có nhiều chuột. Điều kiện đảm bảo chất lượng cho rau quả cũng chưa tốt, tỷ lệ hàng hóa bị giảm chất lượng không tiêu thụ được đo đó có thể ở mức cao.

Kiểm toán viên Lam ước tính tỷ lệ hàng hóa bị giảm chất lượng không tiêu thụ được có thể lên đến 30%, trong khi Công ty X quy định tỷ lệ theo định mức là 5%. Công tác kiểm kê không được thực hiện định kỳ vào cuối năm tài chính và Giám đốc Công ty X nói rằng công ty chỉ thực hiện kiểm kê khi thấy cần thiết,

Yêu cầu:

 1. Nhận định khả năng có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính của Công ty X ở cấp độ cơ sở dẫn liệu.
 2. Xác định các thủ tục kiểm toán cần thiết đã được kiểm toán viên thực hiện khi tìm hiểu hoạt động kinh doanh và kiểm soát nội bộ của Công ty X như đã nêu trên.
 3. Xác định thủ tục kiểm toán cần được thực hiện tiếp theo dựa trên những phát hiện trên.
 4. Nếu thực hiện kiểm kê rau quả, kiểm toán viên phát hiện giá trị cuối kỳ của hàng tồn kho trên báo cáo tài chính cao hơn đáng kể so với kết quả kiểm kê, kiểm toán viên yêu cầu Công ty X điều chỉnh số liệu trên báo cáo tài chính nhưng Ban Giám đốc Công ty X không đồng ý điều chỉnh. Vậy kiểm toán viên sẽ phát hành báo cáo kiểm toán với ý kiên kiểm toán loại gì?

Câu 4 (2 điểm):

Tổng công ty than Quảng Ninh là Tổng công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác mỏ than. Tổng công ty này hoạt động theo sự giám sát của Bộ Tài Nguyên và Môi trường. Các công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác mỏ than phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về sức khỏe và an toàn lao động do nhà nước quy định. _

Anh/chị là thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thê cuộc kiểm toán (của Công ty kiểm toán CPA) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho niên độ kế toán kết thúc ngày 31/07/2015 của Tổng công ty than Quảng Nĩnh. Tổng công ty này có hàng loạt các mỏ than ở một số địa phương khác nhau trên khu vực phía Bắc. Anh/chị đang soát xét giấy tờ làm việc của cuộc kiểm toán. Bản dự thảo báo cáo tài chính ghi nhận lợi nhuận trước thuế là 360 tỷ đồng và tổng tài sản là 3.500 tỷ đồng. Trưởng nhóm kiểm toán có thể hiện tóm tắt các vấn đề cần quan tâm trong giấy tờ làm việc của mình như sau:

_ Tai nạn xảy ra tại Mỏ than số 18: Vào ngày 15/7/2015, đã xảy ra một tai nạn tại Mỏ than số 18, nhiều đường lò của mỏ này đã bị sụp, nguyên nhân do một số đường lò bị lụt. Điều này khiến cho 1/3 khu mỏ không thể tiếp cận được, các đường lò này sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn. Tuy nhiên, Ban giám đốc của Tổng công ty than Quảng Ninh cho rằng các khu vực còn lại của khu mỏ này vẫn được tiếp tục duy trì hoạt động miễn sao các khắc phục sự cố đảm bảo rằng khu mỏ này đáp ứng được các yêu cầu của quy định về sức khỏe và an toàn lao động.

Vụ sập hầm lò này, may mắn không ai bị thương vong. Tuy nhiên, việc sụp hầm lò này khiến hư hại một số nhà cửa của khu đân cư kế bên khu mỏ. Theo kết quả giám định điều tra thì số nhà cửa này cần phải tháo đỡ hoàn toàn hoặc phải sửa chữa, gia cố đảm bảo an toàn sinh hoạt cho người dân địa phương. Có khoảng 20 hộ gia đình buộc phải tái định cư ở nơi khác và

Tổng công ty than Quảng Ninh đang phải đôi mặt với việc đền bù và hỗ trợ các chị phí này.

_ Giá trị còn lại trên số kế toán của Mỏ than số 18 là 200 tỷ đồng. Đo không có công nhân mỏ nào bị thương vong, nên Ban Giám đốc của Tổng công ty than Quảng Ninh quyết định không báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước sự việc này.

Yêu cầu:

 1. Anh/chị đưa ra ý kiến của mình về các vần đề cần quan tâm;
 2. Anh/chị cho biệt các băng chứng kiểm toán nào cần phải thu thập khi anh/chị soát xét giấy tờ làm việc và báo cáo tài chính của Tổng công ty than Quảng Ninh.

Câu 5 (2 điểm):

Công ty Minh Trí là nhà bán lẻ các sản phẩm gia dụng. Trong năm công ty thực hiện rất nhiều các đơn đặt hàng được gửi tới từ phía người mua hàng. Khi tìm hiểu về quy trình kiểm soát nội bộ đối với hoạt động bán hàng – thu tiền, Kiểm toán viên ghi nhận được một số thủ tục kiểm soát sau:

 • Tắt cả các đơn đặt hàng gửi đến phải có sự phê chuẩn của người có thầm quyển; _
 • Cách ly về mặt trách nhiệm giữa thủ kho với kế toán ghi số doanh thu, thu tiền hàng và người có thâm quyền phê chuẩn các đơn đặt hàng;
 • Phân công người độc lập với nghiệp vụ bán hàng để kiểm tra nội bộ về việc lập hoá đơn theo giá bán từng loại mặt hàng tại thời điểm bán và ghi chép vào số kế toán;
 • Kiểm tra, đối chiếu nội bộ về việc lập chứng từ bán hàng, ghi số các nghiệp vụ vào tài khoản và ghi số theo thời gian.

Yêu cầu:

 1. Cho biết mỗi thủ tục kiểm soát trên nhằm ngăn ngừa sai phạm nào? Những sai phạm đó có thể ảnh hưởng tới cơ sở dẫn liệu nào của báo cáo tài chính?
 2. Đề xuất một thử nghiệm kiểm soát phù hợp với mỗi thủ tục kiểm soát trên.

Mong rằng bộ đề thi CPA môn Kiểm toán giúp bạn ôn thi CPA hiệu quả hơn.

Chúc bạn thi tốt!

Phương Anh

Phương Anh là một độc giả trên website: https://thcshiephoa.edu.vn/ chuyên về lĩnh vực giáo dục và thông tin hữu ích. Cô ấy rất đam mê học hành và luôn tìm kiếm những kiến thức mới để nâng cao trình độ của mình. Với sự tò mò và ham học hỏi, Phương Anh luôn đọc và tìm hiểu những thông tin mới nhất về các chủ đề liên quan đến giáo dục, sức khỏe và cuộc sống. Cô ấy mong muốn chia sẻ những kiến thức hữu ích của mình để giúp đỡ những người khác có thể học hỏi và phát triển bản thân một cách tốt nhất.

Related Articles

Back to top button