Sử

TOP 40 câu Trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 7 (có đáp án 2023): Tây Âu

Trắc nghiệm Lịch sử 12 Tây Âu

Bài giảng Lịch sử 12 Tây Âu

Câu hỏi nhận biết

Câu 1. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Tây Âu khôi phục kinh tế trong hoàn cảnh nào?

A. Chiến tranh để lại nhiều hậu quả nặng nề.

B. Mĩ khống chế và chi phối khu vực.

C. Nền kinh tế khủng hoảng trầm trọng.

D. Chính trị – xã hội không ổn định.

Câu 2. Đến năm 1950, kinh tế các nước Tây Âu đã cơ bản phục hồi, đạt mức trước chiến tranh chủ yếu nhờ

A. sự liên minh cộng đồng châu Âu.

B. sự nỗ lực của Tây Âu.

C. sự viện trợ của Mĩ.

D. sự liên minh chặt chẽ với Mĩ.

Câu 3. Quan hệ Mĩ – Tây Âu từ 1945 – 1973 là

A. trung lập.

B. cạnh tranh.

C. đối đầu.

D. đồng minh.

Câu 4. Đầu thập kỷ 70 của thế kỷ XX, Tây Âu đã

A. trở thành một trong ba trung tâm kinh tế – tài chính thế giới.

B. khôi phục kinh tế và ổn định chính trị, xã hội.

C. sử dụng tốt nguồn viện trợ tài chính của Mĩ.

D. rơi vào khủng hoảng kinh tế – chính trị.

Câu 5. Cuối thập niên 90 của thế kỉ XX, Liên minh châu Âu (EU) đã trở thành

A. tổ chức liên kết chính trị, kinh tế lớn nhất hành tinh.

B. trung tâm kinh tế – tài chính số một thế giới.

C. tổ chức quốc tế lớn nhất thế giới.

D. tổ chức phát triển toàn diện nhất thế giới.

Câu 6. Chính sách đối ngoại nổi bật của Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai

A. thực hiện chiến lược toàn cầu.

C. chống Đông Âu và Liên Xô.

B. đàn áp các phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

D. liên minh chặt chẽ với Mĩ, tìm cách chiếm lại các thuộc địa.

Câu 7. Liên minh châu Âu (EU) ra đời nhằm hợp tác trong lĩnh vực gì ?

A. an ninh chung.

B. văn hóa chung.

C. xã hội chung.

D. quốc phòng chung.

Câu 8. Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, nước nào ở Tây Âu vẫn duy trì liên minh chặt chẽ với Mĩ và là đồng minh quan trọng nhất của Mĩ?

A. Pháp.

B. Anh.

C. Đức.

D.Italia.

Câu 9. Thời gian thành lập Cộng đồng Châu Âu (EC) là

A. tháng 7-1967.

B. tháng 3-1957.

C. tháng 5-1955.

D. tháng 3-1958.

Câu 10. Đồng tiền chung châu Âu (EURO) chính thức được đưa vào sử dụng ở các nước EU vào

A. năm 1979.

B. năm 1995.

C. năm 2002

D. năm 1999.

Câu 11: Quan hệ Việt Nam- EU chính thức được thiết lập

A. Năm 1995.

B. Năm 1997.

C. Năm 1990.

D. Năm 2000.

Câu 12: Năm 1991, Hiệp ước Maxtrích được kí kết là cơ sở hình thành tổ chức

A. “Cộng đồng năng lượng nguyên tử Châu Âu”.

B. “Cộng đồng kinh tế Châu Âu”.

C. “Cộng đồng Châu Âu” (EC).

D. Liên minh Châu Âu (EU).

Câu hỏi thông hiểu

Câu 13. Nhân tố khách quan giúp Tây Âu phát triển kinh tế nhanh và trở thành một trong ba trung tâm kinh tế – tài chính lớn của thế giới là

A. tận dụng tốt các cơ hội bên ngoài.

B. áp dụng thành tựu cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại.

C. sự quản lí và điều tiết có hiệu quả của nhà nước.

D. sự nỗ lực của người dân và sự ủng hộ của quốc tế.

Câu 14. ASEM là tên viết tắt của tổ chức

A. diễn đàn hợp tác Á – Âu.

B. diễn đàn kinh tế thế giới.

C. diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương.

D. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

Câu 15. Điểm chung giữa Mĩ, Tây Âu và Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000 là

A. trung tâm kinh tế – tài chính lớn của thế giới.

B. cùng thực hiện chiến lược toàn cầu.

C. tiến hành chiến tranh xâm lược bên ngoài.

D. liên minh chặt chẽ với nhau.

Câu 16: Tổ chức Liên Minh Châu Âu (EU) hình thành theo xu hướng

A. liên kết toàn cầu

B. liên kết xuyên lục địa.

C. liên kết quốc gia.

D. liên kết khu vực.

Câu 17: Trong giai đoạn 1950 – 1973, nước nào ở châu Âu thực hiện chính sách đối ngoại độc lập ít lệ thuộc vào Mỹ?

A. Anh

B. Pháp

C. Đức

D. Phần Lan

Câu 18: Mục tiêu của Liên minh Châu Âu (EU) là

A. liên minh về kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật.

B. liên minh về kinh tế, tiền tệ, chính trị, đối ngoại và an ninh.

C. liên minh về kinh tế, tiền tệ, khoa học kỹ thuật.

D. duy trì hoà bình an ninh khu vực.

Câu 19: Đặc điềm chung về kinh tế của các nước Mỹ, Tây Âu và Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai là

A. bị chiến tranh tàn phá nặng nề

B. khủng hoảng suy thoái, kéo dài

C. là trung tâm kinh tế – tài chính lớn của thế giới.

D. đều bước vào thời kì phát triển cực thịnh về mọi mặt.

Câu 20: Năm 1951, “Cộng đồng than – thép Châu Âu” (ECSC) ra đời gồm

A. Pháp, CHLB Đức, Italia, Bỉ, Hà Lan, Lúcxămbua.

B. Pháp, CHLB Đức, Italia, Áo, Hà Lan, Lúcxămbua.

C. Anh , Pháp, CHLB Đức, Italia, , Hà Lan, Lúcxămbua.

D. Pháp, CHLB Đức, Italia, Hà Lan, Lúcxămbua,Tây Ban Nha.

Câu 21: Tổ chức khởi nguồn cho sự ra đời của Liên minh châu Âu EU là

A. cộng đồng năng lượng nguyên tử Châu Âu (EURATOM).

B.cộng đồng than thép Châu Âu (ECSC).

C. cộng đồng kinh tế Châu Âu (EEC).

D. cộng đồng Châu Âu (EC).

Câu 22: Trong giai đoạn 1950 – 1973, kinh tế Tây Âu phát triển bởi nhiều nguyên nhân, nguyên nhân nào sau đây không đúng?

A. Áp dụng thành tựu khoa học – kỹ thuật

B. Vai trò quản lý, điều tiết của nhà nước

C. Không bị chiến tranh tàn phá.

D.Tận dụng tốt các cơ hội từ bên ngoài.

Câu 23: Yếu tố nào sau đây không phải là nguyên nhân góp phần thúc đẩy Tây Âu trở thành trung tâm kinh tế tài chính lớn thế giới?

A. Sự hợp tác có hiệu quả với các nước ở Châu Á.

B. Áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất

C. Vai trò lãnh đạo quản lý có hiệu quả của nhà nước.

D. Tận dụng được các yếu tố bên ngoài để phát triển.

Câu 24. Nhận xét “Liên minh châu Âu là tổ chức liên kết khu vực lớn nhất hành tinh” xuất phát từ cơ sở nào sau đây ?

A. Đây là tổ chức có số lượng thành viên nhiều nhất.

B. Tổ chức này chiếm ¼ sản lượng GDP của thế giới.

C. Có quan hệ với hầu hết các quốc gia trên thế giới.

D. Mở rộng thành viên kết nối hai châu lục Á Âu.

Câu hỏi vận dụng

Câu 25. Thách thức lớn nhất của các nước trong Liên minh châu Âu (EU) đang đối mặt hiện nay là gì?

A. Đồng tiền chung Euro khi nhiều quốc gia đang bị khủng hoảng, mất giá.

B. Các cuộc di cư đến châu Âu không thể kiểm soát từ Trung Đông Châu Phi.

C. Những thách thức từ sự già hóa dân số và hiện tượng của phong trào ly khai.

D. Sự gia tăng của xu hướng li khai, chủ nghĩa khủng bố đe dọa toàn châu Âu.

Câu 26. Sự kiện nước Anh muốn rời khỏi Liên minh châu Âu EU (từ năm 2016) đã tác động gì đến tình hình chung của khối ?

A. Gây khó khăn trong quan hệ trao đổi tài chính trong khu vực.

B. Làm đảo lộn nền kinh tế – tài chính của các nước trong khu vực.

C. Làm đảo lộn tình hình tài chính, chính trị, an ninh của khu vực.

D. Gây khó khăn trong việc trao đổi hàng hóa giữa anh và khu vực.

Câu 27. Quá trình mở rộng thành viên của Liên minh châu Âu (EU) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là một biểu hiện của

A. xu thế cải cách mở cửa trên thế giới.

B. xu thế hòa bình ổn định trên thế giới.

C. toàn cầu hóa trên thế giới.

D. thương mại hóa trên thế giới.

Câu 28. Về tính chất, Liên minh châu Âu (EU) là tổ chức liên kết

A. chính trị, văn hóa.

B. giáo dục, tài chính.

C. khoa học, kỹ thuật.

D. kinh tế, chính trị.

Câu 29. Hoạt động hiệu quả của Liên minh châu Âu (EU) đã tác động gì đến quan hệ quốc tế sau khi trật tự hai cực Ianta sụp đổ?

A. Xu hướng thế giới đa cực hình thành.

B. Xu hướng thế giới đơn cực của Mĩ thất bại.

C. Trật tự đa cực nhiều trung tâm đang dần hình thành.

D. Mĩ thất bại trong việc lôi kéo châu Âu trở thành đồng minh.

Câu 30. Sự kiện nào sau đây đánh dấu bước chuyển biến của liên minh khu vực từ Cộng đồng châu Âu chuyển sang Liên minh châu Âu (EU)?

A. Định ước Henxinki (1975) được ký kết thành công.

B. Phát hành đồng tiền chung châu Âu Euro năm 1995.

C. Số thành viên của khu vực lên 15 nước năm 1995.

D. Các nước kí Hiệp ước Maxtrích (Hà Lan) năm 1991.

Câu 31: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945), các nước Tây Âu có hành động gì đối với các thuộc địa thuộc địa cũ?

A. Đa số ủng hộ vấn đề độc lập ở các thuộc địa

B. Tìm cách biến các nước thuộc thế giới thứ ba thành thuộc địa kiểu mới

C. Ủng hộ việc thiết lập quyền tự trị ở các thuộc địa

D. Tìm cách tái thiết lập chủ quyền ở các thuộc địa cũ

Câu 32: Những thách thức đặt ra đối với các nước tư bản Tây Âu về kinh tế và chính trị – xã hội trong những năm 1973 – 1991 là gì?

A. Nạn phân biệt chủng tộc.

B. Nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc.

C. Mặt bằng dân trí thấp.

D. Sự phân hoá giàu nghèo lớn.

Câu 33: Năm 1947, Mĩ đề ra và thực hiện “kế hoạch Mácsan” nhằm mục đích chính trị gì?

A. Tạo ra căn cứ tiền phương chống Liên Xô

B. Tạo ra sự đối trọng với khối Đông Âu xã hội chủ nghĩa

C. Tìm kiếm đồng minh chống lại Liên Xô và Đông Âu

D. Củng cố ảnh hưởng của Mĩ ở châu Âu

Câu 34: Quốc gia nào dưới đây đã ủng hộ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ (1954-1975)?

A. Anh

B. Hà Lan

C. Bồ Đào Nha

D. Thụy Điển

Câu 35: Trong những năm 1950 – 1973, quốc gia nào ở Tây Âu có xu hướng phát triển quan hệ ngoại giao với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác?

A. Pháp.

B. Anh.

C. Hà Lan.

D. Áo.

Câu 36: Nét nổi bật nhất trong tình hình đối ngoại của các nước Tây Âu những năm 1950 – 1973 là

A. Chịu sự chi phối và ảnh hưởng sâu sắc của Mĩ.

B. Các nước Tây Âu thực hiện đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại.

C. Nhiều nước thuộc địa của Anh, Pháp, Hà Lan,… tuyên bố độc lập, đánh dấu thờikì “phi thực dân hóa” trên phạm vi thế giới.

D. Một số nước Tây Âu chú ý phát triển quan hệ với Liên Xô và các nước XHCNkhác, phản đối cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của Mĩ.

Câu 37: Đâu không phải là nguyên nhân đưa Tây Âu trở thành một trong ba trung tâm kinh tế- tài chính lớn của thế giới?

A. Áp dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật

B. Vai trò quản lý, điều tiết của nhà nước

C. Hợp tác có hiệu quả trong khuôn khổ Cộng đồng châu Âu (EC)

D. Khai thác, bóc lột thuộc địa

Câu 38: Tại sao các nước Tây Âu lại tham gia Định ước Henxinki năm 1975?

A. Vì kinh tế Tây Âu khủng hoảng

B. Vì bức tường Béc lin đã sụp đổ

C. Do tác động của chiến tranh lạnh kết thúc

D. Do tác động của sự hòa hoãn giữa Liên Xô và Mỹ

Câu 39: Với việc kí kết định ước Henxiki năm 1975 có tác động như thế nào đến các nước Tây Âu?

A. Mở ra xu thế hòa bình, hợp tác cùng phát triển.

B. Các nước điều chỉnh chính sách đối ngoại.

C. Chấm dứt tình trạng đối đầu giữa hai khối nước TBCN và XHCN ở châu Âu.

D. Tạo điều kiện để nước Đức tái thống nhất năm 1990.

Câu 40: Nguyên nhân cơ bản giúp kinh tế Tây Âu phát triển sau chiến tranh thế giới thứ 2 là

A. Nguồn viện trợ của Mỹ thông qua kế hoạch Macsan.

B. Tài nguyên thiên nhiên giàu có, nhân lực lao động dồi dào.

C. Tận dụng tốt cơ hội bên ngoài và áp dụng thành công khoa học kỹ thuật.

D. Quá trình tập trung tư bản và tập trung lao động cao.

Các câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 có đáp án, chọn lọc khác:

Trắc nghiệm Bài 8: Nhật Bản có đáp án

Trắc nghiệm Bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh có đáp án

Trắc nghiệm Bài 10: Cách mạng khoa học – công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX có đáp án

Trắc nghiệm Bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000 có đáp án

Trắc nghiệm Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 có đáp án

Phương Anh

Phương Anh là một độc giả trên website: https://thcshiephoa.edu.vn/ chuyên về lĩnh vực giáo dục và thông tin hữu ích. Cô ấy rất đam mê học hành và luôn tìm kiếm những kiến thức mới để nâng cao trình độ của mình. Với sự tò mò và ham học hỏi, Phương Anh luôn đọc và tìm hiểu những thông tin mới nhất về các chủ đề liên quan đến giáo dục, sức khỏe và cuộc sống. Cô ấy mong muốn chia sẻ những kiến thức hữu ích của mình để giúp đỡ những người khác có thể học hỏi và phát triển bản thân một cách tốt nhất.

Related Articles

Back to top button